do góry
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Praca Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby w Biurze Informatyki i Łączności

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby w Biurze Informatyki i Łączności

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Warunki pracy: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
poszukuje kandydatów na docelowe stanowisko (12 grupa zaszeregowania):
Starszego Specjalisty, funkcjonariusza w codziennym rozkładzie czasu służby, na zasadach przeniesienia służbowego w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych,
w Biurze Informatyki i Łączności KG PSP.

Liczba etatów: 2

Główne obowiązki:

 • instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych w zakresie systemów operacyjnych i oprogramowania,
 • utrzymanie ciągłości działania urządzeń informatycznych i aplikacji użytkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wnioskami i decyzjami w sprawie użytkowanego sprzętu,
 • serwis i utrzymanie urządzeń komputerowych oraz oprogramowania,
 • wykonywanie analiz w zakresie potrzeb i wykorzystania sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,
 • ewidencja podręczna sprzętu i oprogramowania,
 • współpraca w zakresie planowania zakupów sprzętu i oprogramowania oraz udział w procesach i procedurach przetargowych,

Wykształcenie: średnie

Wymagania konieczne:

 • znajomość i umiejętność konfiguracji systemów operacyjnych WINDOWS,
 • znajomość oprogramowania MS Office,
 • umiejętności diagnozowania i usuwania problemów programowo-sprzętowych,
 • zgoda na postępowanie sprawdzające w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
  do najwyższych klauzul tajności w zakresie informacji KRAJOWE, NATO, UE,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • systematyczność i samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z systemami TI  i dokumentacją techniczną.
 • praca przy stanowisku komputerowym,
 • udział w delegacjach służbowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • raport o przyjęcie do służby w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • CV (uwzględniające przebieg służby i pracy),
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 31.08.2020 roku pod adresem:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Biuro Kadr i Organizacji
Podchorążych 38
00-463 Warszawa 

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając IMIĘ I NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek „Starszy Specjalista w BIŁ KG PSP”.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Biura Informatyki i Łączności  numer telefonu (22) 523 31 12.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.