przesuń do początku strony
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Praca REKTOR-KOMENDANT Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Dziale Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego

REKTOR-KOMENDANT Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Dziale Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego

REKTOR-KOMENDANT Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Dziale Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego

Pobierz plik ogłoszenia: https://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/5/ogloszenie.pdf
Pobierz plik załącznika nr 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA: https://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/5/zal1.pdf
Pobierz plik załącznika nr 2 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: https://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/5/zal2.pdf