przesuń do początku strony
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Praca Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w  Jednostce Ratowniczo Gaśniczej SGSP w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego

Pobierz plik ogłoszenia: https://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/6/ogloszenie.pdf
Pobierz plik załącznika nr 1 – KALUZULA INFORMACYJNA: https://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/6/zal1.pdf
Pobierz plik załącznika nr 2 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: https://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/6/zal2.pdf