do góry

Zmiany w Ustawach

W związku z koniecznością dostosowania przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych do obowiązujących od 25 maja 2018 roku przepisów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, w dniu 4 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.2019 poz. 730) zwane „RODO”.

W pakiecie ustaw są również nasze ustawy. I tak art. 20 dotyczy zmian w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej natomiast art. 21 w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej dokonano nowelizacji art. 14 g i 14 h oraz dopisano nowy art. 14 ha. Zmiany dotyczą w szczególności przetwarzania danych osobowych w SWD PSP.

Do dnia 4 maja br. sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w SWD PSP były uregulowane wyłącznie w dokumencie „Wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej” w § 2 Współadministratorzy.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej dopisano nowy art. 28 b. Zmiany dotyczą w szczególności uprawnienia PSP do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w  art. 9 i 10 RODO (dane szczególne oraz dane dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa) oraz powoływania inspektorów ochrony danych w PSP.

Ustawodawca poprzez zapisy w art. 14 ha ust 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożył na Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej obowiązek ustalenia zadań dla współadministratorów w zakresie przetwarzania danych osobowych w SWD PSP. Zespół Ekspercki Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ds. ochrony danych osobowych opracowuje projekt zarządzenia w tym zakresie. Zawansowanie prac jest na końcowym etapie.

W połowie przyszłego tygodnia projekt zostanie przekazany do uzgodnień przez administratorów danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PSP.

W załączeniu do zapoznania się wyciąg w zakresie zmian w w/w ustawach.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – zmiany.pdf Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – zmiany.pdf 19-05-17 09:37 121.4KB pobierz plik: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – zmiany.pdf
Ustawa o PSP – zmiany.pdf Ustawa o PSP – zmiany.pdf 19-05-17 09:37 116.24KB pobierz plik: Ustawa o PSP – zmiany.pdf